artboard – 1

Duurzaamheidsprogramma

Diergezondheid & Dierenwelzijn

Een comfortabele leefomgeving én goed voer zijn de basis van een gezonde koe. Zachte ligboxen voor iedere koe, maatregelen om hittestress te voorkomen en koeborstels in de stal zijn goed voor het welzijn van de koe. Ook weidegang draagt bij aan het welzijn van de koe doordat de koeien in de wei hun natuurlijke graasgedrag kunnen vertonen. En dat begint bij het laten grazen van de kalveren zodat ze leren goed te grazen en immuniteit opbouwen.

artboard – 3

Duurzaamheidsprogramma

Grondgebruik

Verantwoord grondgebruik en milieubeheer zijn cruciaal voor een duurzame melkveehouderij. Door het toepassen van goede landbouwpraktijken bevorderen we de bodemgezondheid en behouden we de natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties. Lokaal ruwvoer, een minimum areaal blijvend grasland en maatregelen om ammoniakemissie te verlagen dragen hieraan bij.

artboard – 2

Duurzaamheidsprogramma

Klimaat

De zuivelketen werkt aan een energieneutrale melkveehouderij in 2030 en de reductie van broeikasgassen. Melkveehouders dragen hieraan bij door te investeren in duurzame energiebronnen zoals zonne-energie of biogas. Daarmee verminderen ze hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Tuurlijk! deelnemers mogen een maximale emissie in CO2-equivalenten hebben van 1.250 gram per kilo melk, berekend aan de hand van de KringloopWijzer.

artboard – 6

Duurzaamheidsprogramma

Biodiversiteit

Een comfortabele leefomgeving én goed voer zijn de basis van een gezonde koe. Zachte ligboxen voor iedere koe, maatregelen om hittestress te voorkomen en koeborstels in de stal zijn goed voor het welzijn van de koe. Ook weidegang draagt bij aan het welzijn van de koe doordat de koeien in de wei hun natuurlijke graasgedrag kunnen vertonen. En dat begint bij het laten grazen van de kalveren zodat ze leren goed te grazen en immuniteit opbouwen.

artboard – 5

Duurzaamheidsprogramma

Algemeen

Consumenten mogen verwachten dat zuivelproducten van goede kwaliteit zijn. Dat begint bij de melk die onze melkveehouders leveren – die is van onberispelijke kwaliteit. De bedrijfsvoering verschilt per melkveebedrijf en is onder meer afhankelijk van de omvang. Maar bij elk melkveebedrijf, groot of klein, staat veiligheid centraal. Met maatregelen die zowel de gezondheid en het welzijn van de koeien borgen, als de veiligheid van mensen op en om het erf.