Nieuws

Eerste kaas duurzamere melkstroom in Jumbo-schappen

tlk in schap

Het is zover; de eerste kaas van onze nieuwe, duurzamere melkstroom Tuurlijk! ligt in de schappen van Jumbo. Dit is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de drie ketenpartijen coöperatie DOC Kaas, Jumbo Supermarkten en Uniekaas Holland.

Bestuursvoorzitter Guus Mensink van coöperatie DOC Kaas:

“De lange termijn ketensamenwerking met Jumbo en Uniekaas Holland leidt tot verdere verduurzaming en toegevoegde waarde voor en door de hele kaasketen, daar zijn we trots op! Deelname aan deze duurzamere melkstroom vergt extra investeringen en extra inspanningen van de melkveehouder. En dat kan alleen als er een extra toeslag op de melkprijs tegenover staat. Deelnemers aan dit duurzaamheidsprogramma krijgen 5 cent per kg melk extra op de basismelkprijs, exclusief 1,5 cent weidegangpremie, want weidegang is verplicht voor deelname aan deze melkstroom. Daarmee kunnen zij een volgende stap maken op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat en biodiversiteit. Dit draagt bij aan perspectief op de lange termijn, iets wat in deze tijden een groot goed is voor melkveehouders. Alleen door samen te werken kunnen we toegevoegde waarde creëren voor alle afzonderlijke schakels binnen de keten – van melkveehouder tot consument – voor vandaag en morgen. Wij bieden daarmee consumenten waar ze naar vragen: een lekkere, duurzamere kaas afkomstig van Nederlandse bodem.

En nu ligt de kaas van deze nieuwe duurzamere melkstroom in de schappen bij Jumbo. Een bijzonder moment voor onze coöperatie DOC Kaas. De kaas van deze melk stroomt geleidelijk in. Wij beginnen met de jong belegen en naarmate de kaas verder rijpt in de pakhuizen, zal uiteindelijk de oude kaas in de Jumbo-schappen te vinden zijn. Even geduld nog dus voor de liefhebbers van een pittige, oude kaas.”

Einde persbericht