Nieuws

Duurzamere kaas voor Uniekaas Holland

uniekaas tuurlijk

Samen met retailpartner Jumbo Supermarkten zette Uniekaas Holland een volgende stap in de verduurzaming van haar kaasassortiment, in nauwe samenwerking met de Coöperatie DOC Kaas.

Met meer dan 200 melkveehouders en Jumbo werkt Uniekaas Holland samen om duurzamere, diervriendelijkere kaas te leveren. Deze lange termijn ketensamenwerking met Jumbo en de Coöperatie DOC Kaas leidt tot verdere verduurzaming en toegevoegde waarde voor en door de hele kaasketen en daar is Uniekaas Holland trots op!

Een groot deel van de bij de coöperatie aangesloten melkveehouders kan nu een volgende stap maken op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat en krijgt daarvoor een toeslag op de melkprijs. Dit draagt bij aan perspectief op de lange termijn, en hierdoor wordt de melkveehouders stabiliteit, zekerheid en ruimte geboden om te investeren in verdere verduurzaming. Vanaf juni is de eerste duurzamere kaas in de Jumbo winkels beschikbaar voor klanten.

Meer informatie: persbericht Jumbo